T 235 - Cesta e babete de menina


Cesta de utensílios e babete de gola (anti-enforcamento)